در فناوران پارس درگاه یکی از اقداماتی که در حال اجرا است ، مشاوره کسب و کار در سطح مدیر عامل ( صاحبین کسب و کار ) و اعضای هیئت مدیره است .

این مشاوره در قالب برند ثبت شده ای به نام مستعان انجام می شود . تیم مشاوران مستعان یک گروه متخصص از مهندسین صنایع ، مدیران بازرگانی ، استراتژی و MBA می باشد .

یکی از مسئولیت های ما در فناوران پارس درگاه ورود به حوزه حقوقی و تلفیق آن با متخصصین منابع انسانی است تا با پیشگیری های لازم در یک سازمان قبل از هرگونه اشتباه و جلوگیری از تشکیل پرونده های حقوقی بتوانیم با بالا بردن سواد حقوقی باعث بهبود ، بهتر شدن و بالا رفتن بهره وری سازمان بشویم .

برای تحقق خواسته فوق به یک سازمان حقوقی و موسسه حقوقی متخصص و با تجربه نیاز داریم و از همین سو با توافقی که انجام شده است برند مستعان از موسسه حقوقی حامی دادگر سما برای تحقق اهداف اعلامی کمک خواهد گرفت