یکی از اقداماتی که ما در فناوران پارس درگاه اجرا کردیم ، این هست که بر اساس حوزه های مختلفی که فعالیت داریم ، با در نظر گرفتن برنامه استراتژی بلند مدتی که تهیه شده ، با کمپانی های موفق فعال در همون حوزه فعالیت ، وارد مشارکت برای پروژه های مختلفی بشویم و این همکاری در قالب یک کنسرسیوم پروژه ای باعث موفقیت های زیادی هم برای طرفین شده است .

در راستای همین موضوع برای بخش ورزش موسسه شبکه جهانی ورزش ایرانیان فعال به عنوان یکی از اعضای سهامدار وارد هیئت مدیره این شرکت شده است و آقای حمید امیرسمساری به سمت مدیرعامل و نماینده رسمی این شرکت معرفی شده است .

موسسه شبکه جهانی ورزش یک فعال در صنعت ورزش و به عنوان همکار در کنار انجمن صنعت ورزش ایران بر موضوعات مختلفی در حوزه ورزش فعالیت دارد.

مدیرعامل این موسسه سرکار خانم نجمه قادری به عنوان یک بانوی ایرانی کارآفرین توانسته اقدامات مختلفی را در حوزه استارتاپ های ورزشی اجرا نماید و دو استارتاپ GLSPN و TURFS در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش SPORTEX 2020 از سوی وزارت محترم ورزش و جوانان ، وزارت صنعت معدن و تجارت و شرکت میلاد نور به عنوان استارتاپ برتر معرفی شده است.