تاریخچه پیدایش فناوران پارس درگاه

شرکت فناوران پارس درگاه در سال 1386 با مشارکت آقایان : مسعود لطفی ، سیامک خوش خلق سیما و حمید امیرسمساری به صورت رسمی ثبت گردید و در همان زمان نیز پیمانکار پروژه ای زیر نظر تاکسیرانی تهران به عنوان کارفرما فعالیت داشت .

در ادامه به دلایل خروج دو سهامدار  ، آقایان مسعود لطفی و سیامک خوش خلق سیما و ورود  سرکار خانم نجمه قادری به عنوان سهامدار و مدیر عامل تغییراتی در استراتژی عملیاتی شرکت صورت گرفت

این شرکت از حوزه نرم افزار های ترابری به فروش سخت افزار تغییر جهت دارد و از سال 1387 تا 1393 با 5 راه اندازی 5 فروشگاه لوازم خانگی و رایانه فعالیت موفقی را در تاریخچه کاری خود ثبت کند .

ادامه مطلب

بخش دوم فعالیت فناوران پارس درگاه

از سال 1393 تا 1396 با توجه به مصوب هیات مدیره این شرکت فعالیت تجاری خود را به شکل تحقیق و توسعه  تغییر داده و توانسته اقدامات موفقی به شرح زیر را ثبت نماید :

  • راه اندازی رادیو اینترنتی رادیوایرانیان
  • راه اندازی موسسه شبکه جهانی ورزش
  • همکاری با مجموعه حقوقدانان در پروژه هی می یو  در قاره افریقا

ادامه مطلب

فعالیت کنونی فناوران پارس درگاه

از 1396 تاکنون نیز وارد فعالیت و مشارکت با دو شرکت معظم APEX و RBH  شده ایم و توانستیم پروژه های موفقی همچون

  • GLSPN
  • TURFS
  • SPORTALK
  • SPORTED
  • MOSTAAN GROUP

را راه اندازی کرده ایم

از ابتدای سال 1400 هجری شمسی با تغییرات ثبتی که انجام گرفت موسسه شبکه جهانی ورزش ایرانیان فعال به عنوان سهامدار وارد هیات مدیره شده و در کنار سرکار خانم نجمه قادری به عنوان دو سهامدار این شرکت به سازمان ثبت شرکتها معرفی شده اند و جناب آقای مهندس حمید امیرسمساری به عنوان نماینده تام الاختیار موسسه و به سمت مدیرعامل فناوران پارس درگاه طبق روزنامه رسمی معرفی شده اند .

ادامه مطلب
49 طرح مشارکتی موفق
1200 آموزش و مشاوره
4200 فاکتور فروش موفق
350000 بانک مشتریان

شرکای ما

شرکتهایی که با مجموعه فناوران پارس درگاه در مشارکت پروژه ای فعالیت دارند